Privatlivspolitik for

Hargaard Vinimport v/Bent Hargaard
Skærshøjvej 11
7790 Thyholm
Cvr.nr.: 28173687

Kontaktperson: Bent Hargaard
Telefon: +45 4087 5758
E-mail: bent@hargaardvinimport.dk

Behandling af persondata og formål

I Hargaard Vinimport behandler vi personoplysninger om dig, når du retter henvendelse til os via mail, brev, hjemmeside, sociale medier og i forbindelse med deltagelse i arrangementer, indkøb eller opfyldelse af kontrakter og aftaler. Derudover behandler vi personoplysninger om dig, hvis du er, medlem af Høloftets Venner eller vores vinklub.

De personoplysninger, du indsender til os, digitalt eller i papirform, bliver behandlet og opbevaret fortroligt og forsvarligt, og kun de relevante personer har adgang til dine personoplysninger og eventuelle filer. Vi sletter dine personoplysninger, når det ikke længere er nødvendigt at behandle dem.

Som udgangspunkt behandler vi kun almindelige personoplysninger.

Deltager på arrangementer

I forbindelse med tilmelding til et, eller flere, af vore arrangementer behandler vi dine personoplysninger.

Oplysningerne deles med undervisere og facilitatorer på det specifikke arrangement.

Oplysningerne slettes senest 12 måneder efter arrangementets afholdelse.

På kurser og arrangementer sker det, at vi tager billeder og video til brug på hjemmesiden, i trykt materiale, på sociale medier eller anden markedsføring. Ønsker du ikke, at der tages fotos/video af dig til de nævnte formål, skal du give besked herom til fotografen eller den ansvarlige på stedet.

Medlemmer af rejsehold

For deltagere på rejsehold bliver der indsamlet personoplysninger til brug for afvikling af rejser – herunder kopi af pas.

Oplysningerne bruges til reservation af billetter, overnatning og virksomhedsbesøg hvor dette er nødvendigt.

Oplysningerne slettes umiddelbart efter rejsens afvikling og opbevares ikke efterfølgende.

Medlemmer af Høloftets Venner

Vi behandler personoplysningerne for at administrere dit medlemskab af foreningen.

Oplysningerne bruges til udsendelse af mails med informationer om arrangementer og medlemstilbud.

Oplysningerne slettes ved din udmeldelse, dog undtaget oplysninger vi er forpligtet til at gemme i en periode jf. gældende lovgivning.

Medlemmer af Vinklubben

Vi behandler personoplysningerne for at administrere dit medlemskab af Vinklubben, herunder dit login til din medlemsside og opfyldelse af vore forpligtelser i forbindelse med det køb gennem klubben..

Oplysningerne bruges også til udsendelse af mails med informationer om arrangementer og medlemstilbud.

Oplysningerne slettes ved din udmeldelse, dog undtaget oplysninger vi er forpligtet til at gemme i en periode jf. gældende lovgivning.

Kunder generelt

Vi bruger dine personoplysninger til at opfylde forpligtelserne i vores aftaleforhold med dig/din virksomhed.

Vi gemmer dine personoplysninger så længe vi har et aktivt aftaleforhold med dig/din virksomhed.

Når aftaleforholdet er ophørt, gemmer vi dine personoplysninger så længe vi er forpligtet hertil efter gældende lovgivning, herunder regnskabslovgivningen.

I enkelte tilfælde vil vi desuden indsamle og behandle andre personoplysninger, i forbindelse med at der sker løbende kommunikation gennem parterne.

Leverandører og andre samarbejdspartnere

I Hargaard Vinimport anvender vi en række leverandører og samarbejdspartnere til forskellige formål.

For at vi kan opfylde vores betalingsforpligtelser og modtage vores ydelser i henhold til de forskellige aftaler, indsamler og behandler vi en række personoplysninger om medarbejdere hos disse leverandører og samarbejdspartnere.

Vi indsamler i den forbindelse oplysninger om navn, telefonnummer, e-mail, stillingsbetegnelse og arbejdsplads.

I enkelte tilfælde indsamler og behandler vi andre personoplysninger, i forbindelse med at der sker løbende kommunikation gennem parterne.

Videregivelse af persondata

I forbindelse med opfyldelse af kundeaftaler/kontrakter kan der være behov for, at tredjemand benytter dine personoplysninger for at kunne levere de ydelser, som du har bestilt. Der kan der være forretningspartnere, der har brug for dine personoplysninger for at kunne udføre bestemte transaktioner, f.eks. fragt, kredittjek og betalingsservice.

Data behandles også af vore databehandlere i forbindelse med drift af it-systemer og tilknyttede ydelser.

Derudover videregiver vi kun personoplysninger til tredjemand, herunder offentlige myndigheder, hvis du udtrykkeligt har givet samtykke til det, eller vi har en lovpligtig forpligtigelse til det.

Samtykke

I de fleste tilfælde er vores behandling af dine personoplysninger baseret på et andet retsgrundlag end samtykke. I det omfang vi måtte have indhentet et samtykke fra dig til en given behandling af dine personoplysninger, gælder, at du til enhver tid har ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår øverst på denne side. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Kontakt via mail, hjemmeside og sociale medier

Kunder, leverandører og samarbejdspartnere har mulighed for at kontakte os gennem forskellige kanaler. Formålet med henvendelserne varierer meget, men sker oftest på i forbindelse med forespørgsler på ydelser eller afklaringer i forbindelse med kunde/leverandørforhold.

Når du kontakter os, indsamler og behandler vi personoplysninger om dig. Det vil typisk være navn, telefonnummer og e-mail, men vi vil også gemme de oplysninger, der er indeholdt i den besked, du sender til os.

Nyhedsbrevsmodtagere

Ved tilmelding til vores nyhedsbrev giver du samtykke til at vi må behandle dine personoplysninger og sende dig nyhedsmails. Du kan altid afmelde dig nyhedsbrevet via ”afmeld-funktionen” i bunden af nyhedsbrevet.

Når du sender oplysninger via formularer fra vores hjemmeside, foregår dette via en sikker forbindelse (SSL-kryptering).

Opbevaring og sletning af persondata

Vi sletter dine personoplysninger efter de almindelige forældelsesregler, der gælder i Danmark. Vi sletter løbende personoplysninger, som ikke er nødvendige, når vi har opfyldt vores forpligtelser i forhold til et eller flere af de formål de er indsamlet til.

Hvis du vil vide mere om, hvor længe vi gemmer dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

Sikkerhed

For sikre de personoplysninger vi er dataansvarlige for, har vi etableret en række tekniske, fysiske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Vi har interne procedurer for korrekt håndtering af personoplysninger, det er kun medarbejdere med et arbejdsrelateret behov der har adgang til data og derudover har vi vedtaget en it- og sikkerhedspolitik.

Ovenstående procedurer og politikker revideres jævnligt og mindst en gang om året.

Dine rettigheder

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser.

Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger.

Du har herudover også ret til at få berigtiget (korrigeret), slettet eller blokeret dine personlige oplysninger efter reglerne herom. Du har desuden ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, som du har givet til os.

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside.

 

Hargaard Vinimport
Bent Hargaard
Skærshøjvej 11
7790, Thyholm
+4540875758

CVR 28173687 

Følg mig

Betal med